0
سبد خرید شما خالیست!
میتواند برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
 • خانه
 • آموزش نصب فروشگاه ساز اینترنتی ناپ کامرس در لینوکس
آموزش نصب فروشگاه ساز اینترنتی ناپ کامرس در لینوکس

آموزش نصب فروشگاه ساز اینترنتی ناپ کامرس در لینوکس

ناپ کامرس یک نرم افزار فروشگاه ساز اینترنتی بوده که هم بر روی ویندوز و هم بر روی لینوکس قابلیت نصب و استفاده را دارد.

علاوه بر آن شما می توانید ناپ کامرس را بر روی Microsoft Azure نصب کرده یا از ورژن آماده آن استفاده کنید که ساده ترین راه برای ساخت فروشگاه اینترنتی ناپ کامرسی شما خواهد بود.

نصب ناپ کامرس از طریق 5 روش امکان پذیر بوده که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد:

 1. نصب محلی (برای توسعه دهندگان)
 2. نصب بر روی ویندوز
 3. نصب بر روی Microsoft Azure
 4.  نصب بر روی لینوکس
 5. ورژن از قبل نصب شده ناپ کامرس

نصب ناپ کامرس بر روی لینوکس:

در ادامه راه نصب ناپ کامرس بر روی لینوکس ( مثال نصب بر روی Xubuntu 20.04) بررسی می کنیم:

1-نصب و پیکربندی نرم افزار

قبل از نصب .NET CORE باید کد ماکروسافت را رجیستر کرده و موارد مورد نیاز را نصب کرد.

 • رجیستر کردن ماکروسافت کی

در ابتدا یک ترمینال باز کرده و کد های زیر را وارد کنید:

wget https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/packages-microsoft-prod.deb -O packages-microsoft-prod.deb

 

sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

نصب ناپ کامرس بر روی لینوکس

 • نصب .NET Core

محصولات در دسترس برای نصب را به روز رسانی کنید , سپس .NET runtime را نصب کنید:

sudo apt-get update sudo apt-get install -y apt-transport-https aspnetcore-runtime-6.0

نصب ناپ کامرس بر روی لینوکس

با اجرای کد زیر می توانید تمامی .NET Core Runtimes نصب شده را ببینید :

dotnet --list-runtimes

نصب ناپ کامرس بر روی لینوکس

 • نصب سرور MySQL

ورژن 8.0 MySQL Server  را نصب کنید :

sudo apt-get install mysql-server

در حالت پیشفرض ریشه پسوورد خالی است :

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

 نصب ناپ کامرس بر روی لینوکس

 • نصب ngin x

پکیج ngin x را نصب کنید :

sudo apt-get install nginx

نصب ناپ کامرس بر روی لینوکس

پکیج ngin x نصب شده را اجرا کنید :

sudo systemctlstart nginx

 

سپس آنرا چک نمایید :

sudo systemctl status nginx

 نصب ناپ کامرس بر روی لینوکس

برای اینکه nginx را به صورت یک پروکسی معکوس تنظیم نمایید تا درخواست های شما را به ASP.NET CORE که ایجاد کرده اید ارسال کند , فایلی که در مسیر زیر قرار دارد را با یک تکست ادیتور باز کرده (Text editor) و کد های زیر را جایگزین نمایید:

مسیر :  /etc/nginx/sites-available/default.

کد ها :

# Default server configuration

#

server {

    listen80 default_server;

    listen [::]:80 default_server;

     server_name   nopCommerce-450.com;

     location / {

    proxy_pass         http://localhost:5000;

    proxy_http_version1.1;

    proxy_set_header   Upgrade $http_upgrade;

    proxy_set_header   Connection keep-alive;

    proxy_set_header   Host $host;

    proxy_cache_bypass $http_upgrade;

    proxy_set_header   X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

    proxy_set_header   X-Forwarded-Proto $scheme;

    }

     # SSL configuration

    #

    # listen443 ssl default_server;

    # listen [::]:443 ssl default_server;

    #

    # Note: You should disable gzipfor SSL traffic.

    # See: https://bugs.debian.org/773332

    #

    # Read up on ssl_ciphers to ensure a secure configuration.

    # See: https://bugs.debian.org/765782

    #

    # Self signed certs generated by the ssl-cert package

    # Don't use themin a production server!

    #

    # include snippets/snakeoil.conf;

}

 

تصویر کد :

نصب ناپ کامرس بر روی لینوکس

 • مرحله بعدی دریافت ناپ کامرس می باشد. در ابتدا یک مسیر بسازید :

mkdir /var/www/nopCommerce450

ناپ کامرس را دانلود و سپس از زیپ خارج  کنید :

cd /var/www/nopCommerce450 

sudo wget https://github.com/nopSolutions/nopCommerce/releases/download/release-4.50.2/nopCommerce_4.50.2_NoSource_linux_x64.zip

 sudo apt-get install unzip 

sudo unzip nopCommerce_4.50.2_NoSource_linux_x64.zip

 

مسیر های دیگری برای اجرای ناپ کامرس بسازید:

sudomkdir bin

sudomkdir logs

 

مجوز های فایل ها را تغییر دهید:

cd ..

sudo chgrp -R www-data nopCommerce450/

sudo chown -R www-data nopCommerce450/

 

 • مرحله بعدی ساخت سرویس ناپ کامرس می باشد:

در مسیر زیر یک فایل ساخته و کد های زیر را در آن وارد کنید :

مسیر : /etc/system/system/nopcommerce450.service

کد:

[Unit]Description=Example nopCommerce app running on Xubuntu

 [Service]

WorkingDirectory=/var/www/nopCommerce450

ExecStart=/usr/bin/dotnet /var/www/nopCommerce450/Nop.Web.dll

Restart=always

# Restart service after10 secondsif the dotnet service crashes:

RestartSec=10

KillSignal=SIGINT

SyslogIdentifier=nopCommerce450-example

User=www-data

Environment=ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production

Environment=DOTNET_PRINT_TELEMETRY_MESSAGE=false

 [Install]

WantedBy=multi-user.target

 

پس انجام مراحل فوق سرویس ناپ کامرس را اجرا کنید :

sudo systemctlstart nopCommerce450.service

 

سپس وضعیت آن را چک کنید:

sudo systemctl status nopCommerce450.service

نصب ناپ کامرس بر روی لینوکس

در نهایت نیز سرور nginx را ریستارت نمایید.

sudo systemctl restart nginx

 • نکات قابل ذکر:

1-      درصورتی که مشکلی با بالا آمدن عکس ها در richtext box دارید کافیست libgdiplus را نصب نمایید :

sudo apt-get install libgdiplus

2-      در صورتی که می خواهید از  SSL بر روی وبسایت خود استفاده نمایید , باید تنظیمات UseHttpXForwardedproto را در فایل appsettings.json به true تغییر دهید.

در این حالت همه چیز آماده نصب و پیکربندی فروشگاه شماست , ادامه نصب ناپ کامرس همانند نصب آن برای ویندوز است , برای ادامه پروسه نصب ناپ کامرس مقاله آموزش نصب فروشگاه ساز اینترنتی ناپ کامرس برای ویندوز را مشاهده نمایید.